YH-utbildning i näringslära och kostrådgivning

Utbildning värd 25 YH-poäng i näringslära och kostrådgivning

Fullständig kursinformation (PDF)

Under denna utbildning lär vi ut grunderna inom näringslära och hur vår kost påverkar vår hälsa. Du som deltar kommer få kunskap och verktyg som gör att du kan hjälpa andra att må bättre och förstå kopplingar mellan kostvanor och eventuella hälsoproblem samt lära dig mer om matens innehåll och näring.

Kursinnehåll

Näringslära
Under denna utbildning lär vi ut grunderna inom näringslära och hur vår kost påverkar vår hälsa. Du som deltar kommer få kunskap och verktyg som gör att du kan hjälpa andra att må bättre och förstå kopplingar mellan kostvanor och eventuella hälsoproblem samt lära dig mer om matens innehåll och näring. Utbildningen koncentrar sig inte på någon speciell diet utan poängterar snarare vikten av att ha ett öppet sinne och god baskunskap som gör att man kan förhålla sig till olika rön och synsätt på ett neutralt sätt.

Kostrådgivning
Efter denna utbildning kan du arbeta med kost- och näringsrådgivning inom ramen för friskvård. Utbildningen passar bra för dig som redan jobbar inom området, till exempel massageterapeut, personlig tränare, hälsopedagog, skolpersonal, sjukvårdspersonal eller för dig som är intresserad av att lära dig mer om kost och näring. En annan yrkesgrupp som har nytta av denna utbildning är de som jobbar med matlagning. Du kan bli en värdefull kompetensresurs till exempel för kockar och restauranger. Utbildningen är också mycket värdefull för din egen hälsa och för dina närståendes hälsa. Många som lär sig mer om kost och näring gör också egna betydelsefulla ändringar i sin kost som får stora positiva konsekvenser för det egna välmåendet. Du kan gärna gå denna utbildning enbart för din egen skull!

Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva.

Kursupplägg

Utbildningen varvas med lärarledda veckor på skolan och studieveckor på hemmaplan. Totalt ingår cirka 45 timmar lärarledd tid.

Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Om vi skulle ha fler sökande än antal platser sker urval via intervju.

Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2, 3 och Engelska 5. I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B och Engelska A.
Kontakta oss om du har frågor om antagning och behörighet.

Snabbinformation
Näringslära och kostrådgivning
Lärarledd tid Ca 45 timmar
CSN-berättigad Ja

Kostnad
Kursavgift 0

Förkunskaper
Grundläggande behörighet till YH

Kommande utbildningar
Ort Stockholm
Startdatum 2024-08-19
Slutdatum 2024-10-21
 
Ort Malmö
Startdatum 2024-08-23
Slutdatum 2024-10-25
 
Ort Linköping
Startdatum 2024-09-27
Slutdatum 2025-01-24
 

Anmälan
För anmälan fyller du i anmälningsformuläret som finns i PFD-filen med fullständig kursinformation.